Status Sommarträff och Årsmöte 2020

I rådande Covid-19 situation är det mycket osäkert om vår traditionsenliga Sommarträff med tillhörande Årsmöte kommer kunna hållas som tänkt. Planeringen och förberedelserna är klara och väntar nu på sitt öde. Anmälningssidan med information om programmet finns här.

Styrelsen har bestämt sig för att vänta med att fatta ett slutligt beslut till Måndag 11:e Maj. Så vi hoppas att alla kan hålla sina kalendrar öppna tills dess. Det går också bra att anmäla sig redan nu. Skulle Sommarträffen ställas in så kommer träffavgiften att betalas tillbaka.

Den preliminära planen, om Sommarträffen inte kan hållas som tänkt, är att flytta hela evenemanget till nästa sommar 2021. Mycket planering och tankemöda har redan lagts ner och det är helheten som är avgörande. Styrelsen vill alltså inte låta det gå om intet i något nerbantat eller uppdelat försök att genomföra träffen.
Beträffande Årsmötet är planen att först flytta den till Höstsafarin 2020. Skulle inte det heller fungera har vi några olika alternativ att ta till.