RoverLand

Redaktionen för vår medlemstidning Roverland består av några medlemmar och entusiaster. Tillsammans sköter redaktionen insamlingen av det material som skall publiceras. När en tidning just kommit ut i brevlådorna börjar genast arbetet med det kommande numret. Det handlar om att jaga artiklar, skriva egna texter, skanna av Forum och sociala media efter möjliga uppslag. Material sorteras och sammanställs, vi köper tjänsten att sätta samman originalet av Mumrik reklam. Mumrik har även kontakt med tryckeriet. Från det att materialet skickats till Mumrik och innan det går till tryckeriet så brukar det ske två korrekturläsningar innan klartecken ges av redaktören. Manusstopp för 2023 är 3 februari, 4 maj, 9 augusti och 1 november.

Redaktionen:

#5487 Jonas Blomster

#3603 C-J Amilon (Redaktör)

#4411 Magnus Torsell

#3749 Pelle Liljeqvist (annonser)

#3650 Palle Carlsson (Styrelsens representant/Ansvarig utgivare)

Adress för all kontakt med redaktionen: roverland@slrk.se

Annonsförsäljning RoverLand och hemsidan
SLRKs klubbtidning RoverLand utkommer fyra gånger per år med en upplaga på ca. 1.500 exemplar. Den distribueras till alla föreningens medlemmar och annonsörer. Även återförsäljarna av Land Rover-bilar i Sverige och Land Rover-klubbar i Europa får ett exemplar vid varje utgivningstillfälle.

Det är viktigt att komma ihåg att redaktionen arbetar helt ideellt med att framställa tidningen. Det mesta av materialet kommer från medlemmarna. Det är sällsynt att professionellt material köps in. Fundera på hur du kan bidra till att RoverLand ska bli intressant och läsvärd. RoverLand är en tidning för och av SLRK:s medlemmar.

Har du en ide men tycker inte att du är en tillräckligt driven skrivare? Nå, men kan du berätta så hjälps vi åt att skapa en text. Tag kontakt med redaktionen: roverland@slrk.se