MHRF

SLRK är medlemmar i MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet, nedan följer en presentation får deras hemsida.

Detta är Motorhistoriska Riksförbundet

Motorhistoriska Riksförbundet grundades 1969 av 13 klubbar för att samlat agera i myndighetsfrågor. Förbundet har sedan dess vuxit till en röststark organisation när den i dag företräder den fordonshistoriska rörelsen med över 100 000 medlemmar i 200 klubbar.

”Utan DIG inget MHRF. Gå med i en av våra klubbar om du inte redan är det. Eller se till att även din klubb ansluter sig till MHRF, så kan vi tillsammans fortsätta arbetet som sammanfattas: för gårdagens fordon på morgondagens vägar.

De historiska fordonen är ett uppskattat inslag i trafiken och utgör ett rullande museum som första hand förvaltas och vårdas av ideella krafter hemma i garagen, inte bara inför kommande åksäsong utan även till glädje för kommande generationer.

I Sverige kommer ständigt nya regler som skulle kunna begränsa användandet av de historiska fordonen om inte samarbetet med myndigheterna var gott. Därför för Motorhistoriska Riksförbundet ständig dialog med dem, samt våra folkvalda och Regeringskansliet. Exempel på lättnader som MHRF har drivit igenom är skattebefrielseundantag i miljözoner och besiktningsbefrielse.

Vårt samarbete

För att säkerställa att de historiska transportmedlen fortsatt kan hållas rörliga, och inte bara bevaras som statiska föremål, samarbetar MHRF med andra organisationer inom det rörliga kulturarvet.

Globalt har Unesco erkänt det fordonshistoriska kulturarvet som viktigt att värna.  Genom världsorganisationen för historiska fordon, FIVA, verkar MHRF för att detta kulturarv ska bevaras, användas och utvecklas.

MHRFs medlemsförmåner

Bland medlemsförmånerna finns MHRF-försäkringen – Sveriges ledande samlarfordonsförsäkring – som innebär prisvärda försäkringsalternativ där dessutom klubbarna och rörelsen gynnas.

Utan DIG inget MHRF. Gå med i en av våra klubbar om du inte redan är det. Eller se till att även din klubb ansluter sig till MHRF, så kan vi tillsammans fortsätta arbetet som sammanfattas: för gårdagens fordon på morgondagens vägar.

Du kan läsa mer på www.mhrf.se