SLRK’s IT-Råd

Nu startar vi SLRKs IT-Råd!

I grunden är SLRK en förening bestående av fysiska personer och fysiska bilar. Lika fullt så är SLRKs digitala närvaro en viktigt och central del av vår verksamhet, inte minst för att vi har medlemmar i hela vårt avlånga land. Även pandemin har visat på behovet av en digital närvaro.

När vi nu startar IT-Rådet så är ambitionen skapa en grupp med kunniga personer som tillsammans driver och vidareutvecklar SLRKs olika plattformar och verktyg. Allt för att hålla ihop vår förening och för att knyta våra 1250 medlemmar närmare varandra.

Så vi riktar nu en uppmaning till alla medlemmar som kan tänkas ha ett någorlunda tekniskt IT-kunnande; du kanske håller på med hemsidor, webhotell, e-handel eller kanske är teknisk projektledare och dessutom kan avsätta någon timme i veckan – hör av dig! SLRK kommer värdesätta ditt arbete och engagemang. Vi letar initialt efter 2-3 personer som kan jobba tillsammans med vår Webmaster Tobias Vahlne.

Uppgifter som IT-Rådet kommer ansvara för;

  • Förvaltning av hemsida och forum (WordPress, databaser, Linux, hosting/webhotell)
  • Förvaltning av vårt medlemsregister EasyMember. Drift och utveckling sköts av EasyMember
  • Förvaltning av E-handelsplattformen (Så väl vår egen WooCommerce samt kontakt med NetShirt)
  • Skötsel och moderering av SLRKs Facebook grupp
  • Gemensam infrastruktur som Google Drive, ZOOM, webhotell, e-mail

Informationsspridning
Tillsammans med Styrelsen och Rover Land-redaktionen kommer IT-Rådet också vara en viktig del i SLRKs kommunikationsarbete. Så ut över rent tekniska kunskaper är det värdefullt med personer som kan, på ett konstruktivt sätt, bidra till vår samlade kommunikation.

Kommande initiativ
Så fort rådet är på plats är planen att initiera ett större arbete med att utvärdera och införa en ersättning till vår befintliga hemsida och forum. Det är då troligt att vi kommer använda oss av en extern (troligen utländsk) byrå för vissa av de mest tekniska delarna. Så IT-Rådet kommer få en viktig roll i kravställning och projektledning men behöver inte nödvändigtvis ha all den djupa kunskapen.  

Är du rätt person så skicka ett mail till webmaster@slrk.se med en kort beskrivning av din bakgrund och kompetens. Tobias kommer där efter bjuda in till en enkel intervju bara för att stämma av läget och förklara våra ambitioner.

Mvh

/Styrelsen