Rover Land nr 3

Nu är Rover Land #3 2018 snart i din brevlåda. Full med sommarläsning. Nästa nummer kommer strax innan jul är det tänkt.

Julnumret blir för övrigt Redaktörens sista nummer så SLRK söker en ny lovande redaktör. Eller redaktörer, det är aldrig fel att vara fler.