Beslut gällande mandatperioder för Distriktsombud, DO

Med anledning av det rådande pandemiläget kopplat till Covid-19 så känner vi i styrelsen för Svensk Land Rover Klubb, att vi inte vill tvinga valda distriktsombud att kalla till DO-val i september. Även om det är få DO-val som kanske kommer upp i det maximala deltagarantal på 50 personer, så känner vi ändå att vi vill underlätta. Vi vill inte heller att ni medlemmar ska känna att in inte har möjlighet att delta vid ett av klubbens formella val på grund av oro för smittspridning och liknande.

Styrelsen har därför beslutat att förlänga nuvarande distriktsombuds mandatperioder till och med ordinarie val i september 2021.

Styrelsen har även beslutat att utse Jimmy Johansson som kontaktperson för distrikt SmåLandRovers.

Styrelsen
Svensk Land Rover Klubb