Årsmöte 2023

Årsmötet för 2023 kommer att hållas lördagen den 5 augusti i Tuna-Hästbergs äventyrsgruva gamla maskinhall.

Mer information om årsmötet och handlingar ligger under fliken Medlem och Stämman 2023

Om du inte har möjlighet att vara på plats i Dalarna så kommer det komma möjlighet att vara med digitalt.
Anmälan att deltaga digitalt på årsmötet sker till kassören på mail: kassor@slrk.se